• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng về “ Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo”. Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, trường Tiểu học đã  mạnh dạn đổi mới, tích cực xây dựng trường học thực sự là môi trường  giáo dục Tự chủ - An toàn , Thân thiện và Bình ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2