10/02/18  Tin của trường  480
Ngày hội xuân yêu thương Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta, trong những năm qua cán bộ giáo viên, nhân viên, các em học sinh trường Tiểu học An Vinh đã thực hiện tốt phong trào nuôi lợn nhân đạo, sáng ngày 25/12017 Liên đội đã tổ chức ngày hội mổ lợn, với khí thế thật sôi động. 19 chú ...