10/02/18  Tin của trường  218
Ngày hội xuân yêu thương Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta, trong những năm qua cán bộ giáo viên, nhân viên, các em học sinh trường Tiểu học An Vinh đã thực hiện tốt phong trào nuôi lợn nhân đạo, sáng ngày 25/12017 Liên đội đã tổ chức ngày hội mổ lợn, với khí thế thật sôi động. 19 chú ...
 25/04/16  Tin của trường  362
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học An Vinh.